НТУ «Днепровская политехника» — соответствие Времени

Методичні рекомендації

Безпека руху. Методичні рекомендації до виконання контрольної роботи для студентів заочної форми навчання напряму підготовки 0701 Транспортні технології/ І.О. Таран, С.І. Чеберячко, Я.В. Грищенко. – Д.: Державний ВНЗ «НГУ», 2012. – 29 с.

Вантажні перевезення. Методичні рекомендації до практичних робіт для студентів денної форми навчання напряму підготовки 6.0701 / І.О. Таран, Я.В. Грищенко. – Дніпропетровськ: Національний гірничий університет, 2010. – 31 с.

Експлуатаційні властивості транспортних засобів. Методичні рекомендації до виконання курсової роботи для студентів денної та заочної форм навчання напряму підготовки 0701 Транспортні технології/ О.В. Дерюгін, М.А. Кучерява. – Д.: Національний гірничий університет, 2010. – с.

Загальний курс транспорту. Методичні рекомендації до виконання практичних занять для студентів денної та заочної форм навчання напряму підготовки 0701 Транспортні технології/ О.В. Дерюгін, М.А. Кучерява, О.О. Новікова – Д.: Державний вищий навчальний заклад «Національний гірничий університет», 2012. – с.

Організація дорожнього руху. Методичні рекомендації до виконання курсового проекту для студентів денної та заочної форми навчання напряму підготовки 0701 Транспортні технології/ І.О. Таран, Я.В. Грищенко. – Д.: Національний гірничий університет, 2010. –24 с.

Пасажирські перевезення. Методичні рекомендації до виконання курсового проекту для студентів денної та заочної форми навчання напряму підготовки 0701 Транспортні технології / В.В. Литвин, І.Ю. Клименко. – Д.: ДВНЗ «Національний гірничий університет», 2012. – 31 с.

Вантажні перевезення. Методичні рекомендації до виконання курсової роботи для студентів денної та заочної форми навчання напряму підготовки 0701 Транспортні технології/ І.О. Таран, Я.В. Грищенко. – Д.: Національний гірничий університет, 2010. – 23 с.

Логістика. Методичні рекомендації до виконання індивідуального завдання для студентів денної та заочної форм навчання напряму підготовки 0701 Транспортні технології / П.І. Когут, М.А. Кучерява. – Д.: Державний вищий навчальний заклад «Національний гірничий університет», 2012. – 29 с.

Основи маркетингу. Методичні рекомендації до виконання розрахунково-графічної роботи для студентів денної форми навчання напряму підготовки 0701 Транспортні технології/ Ю. І. Скрипниченко – Д.: Національний гірничий університет, 2012. – 24 с.

Міжнародні перевезення. Методичні рекомендації до виконання розрахунково-графічного завдання для студентів денної форми навчання напряму підготовки 6.0701 / О.В. Новицький. – Дніпропетровськ: Національний гірничий університет, 2010. – 29 с.   

Організація руху видів транспорту. Методичні рекомендації до виконання розрахунково-графічного завдання для студентів денної форми навчання напряму підготовки 0701 Транспортні технології / О.В. Новицький, І.Ю. Клименко. – Д.: ДВНЗ «Національний гірничий університет», 2012. – 25 с.

Організація дорожнього руху. Методичні рекомендації до виконання лабораторних робіт для студентів денної та заочної форм навчання напряму підготовки 0701 Транспортні технології / І.О. Таран, Я.В. Грищенко. – Д: Державний ВНЗ «НГУ», 2012. – 25 с.

Організація дорожнього руху. Методичні рекомендації до виконання практичних занять для студентів денної та заочної форм навчання напряму підготовки 0701 Транспортні технології/ І.О. Таран, Я.В. Грищенко. – Д: Державний ВНЗ «НГУ», 2012. – 53 с. 

Планування діяльності транспортного комплексу. Методичні рекомендації до виконання практичних занять для студентів денної форми навчання напряму підготовки 0701 Транспортні технології / Скрипниченко Ю.І., Горошко Н.О. – Д.: Державний ВНЗ «НГУ», 2012. – 53 с.

Міські пасажирські перевезення. Методичні рекомендації до виконання практичних занять для студентів денної форми навчання напряму підготовки 0701 Транспортні технології / Таран І.О., Литвин В.В. – Д.: Державний ВНЗ «НГУ», 2010.

Основи теорії систем та управління. Методичні рекомендації до виконання практичних робіт для студентів денної форми навчання напряму підготовки 0701  Транспортні технології / І.О. Таран, А.В. Бубліков, І.Ю. Клименко. – Д.: ДВНЗ «Національний гірничий університет», 2012. – 52 с.

Пасажирські перевезення. Методичні рекомендації до практичних робіт для студентів денної форми навчання напряму підготовки 0701 Транспортні технології / І.О. Таран, В.В. Литвин, О.В. Новицький. – Д.: Національний гірничий університет, 2010. – 30 с.

Транспортне планування міст. Методичні рекомендації до виконання практичних робіт для студентів денної форми навчання напряму підготовки 0701 Транспортні технології/ В.В. Литвин, Я.В. Грищенко. – Д: Державний ВНЗ «НГУ», 2012. – 25 с<

Управління автомобільними перевезеннями. Методичні рекомендації до виконання індивідуальної роботи для студентів денної та заочної форми навчання напряму підготовки 0701 Транспортні технології/ І.О. Таран. – Д: Національний гірничий університет, 2010. – 27 с.

Горев

© 2006-2018 Інформація про сайт