Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу

Методичні рекомендації до виконання кваліфікаційної роботи бакалавра та магістра

ПОЛОЖЕННЯ про організацію атестації здобувачів вищої освіти Національного технічного університету «Дніпровська політехніка»

Методичні рекомендації до виконання кваліфікаційної роботи бакалавра


Методичні рекомендації

Безпека руху. Методичні рекомендації до виконання контрольної роботи для студентів заочної форми навчання напряму підготовки 0701 Транспортні технології/ І.О. Таран, С.І. Чеберячко, Я.В. Грищенко. – Д.: Державний ВНЗ «НГУ», 2012. – 29 с.

Вантажні перевезення. Методичні рекомендації до практичних робіт для студентів денної форми навчання напряму підготовки 6.0701 / І.О. Таран, Я.В. Грищенко. – Дніпропетровськ: Національний гірничий університет, 2010. – 31 с.

Експлуатаційні властивості транспортних засобів. Методичні рекомендації до виконання курсової роботи для студентів денної та заочної форм навчання напряму підготовки 0701 Транспортні технології/ О.В. Дерюгін, М.А. Кучерява. – Д.: Національний гірничий університет, 2010. – с.

Загальний курс транспорту. Методичні рекомендації до виконання практичних занять для студентів денної та заочної форм навчання напряму підготовки 0701 Транспортні технології/ О.В. Дерюгін, М.А. Кучерява, О.О. Новікова – Д.: Державний вищий навчальний заклад «Національний гірничий університет», 2012. – с.

Організація дорожнього руху. Методичні рекомендації до виконання курсового проекту для студентів денної та заочної форми навчання напряму підготовки 0701 Транспортні технології/ І.О. Таран, Я.В. Грищенко. – Д.: Національний гірничий університет, 2010. –24 с.

Пасажирські перевезення. Методичні рекомендації до виконання курсового проекту для студентів денної та заочної форми навчання напряму підготовки 0701 Транспортні технології / В.В. Литвин, І.Ю. Клименко. – Д.: ДВНЗ «Національний гірничий університет», 2012. – 31 с.

Вантажні перевезення. Методичні рекомендації до виконання курсової роботи для студентів денної та заочної форми навчання напряму підготовки 0701 Транспортні технології/ І.О. Таран, Я.В. Грищенко. – Д.: Національний гірничий університет, 2010. – 23 с.

Логістика. Методичні рекомендації до виконання індивідуального завдання для студентів денної та заочної форм навчання напряму підготовки 0701 Транспортні технології / П.І. Когут, М.А. Кучерява. – Д.: Державний вищий навчальний заклад «Національний гірничий університет», 2012. – 29 с.

Основи маркетингу. Методичні рекомендації до виконання розрахунково-графічної роботи для студентів денної форми навчання напряму підготовки 0701 Транспортні технології/ Ю. І. Скрипниченко – Д.: Національний гірничий університет, 2012. – 24 с.

Міжнародні перевезення. Методичні рекомендації до виконання розрахунково-графічного завдання для студентів денної форми навчання напряму підготовки 6.0701 / О.В. Новицький. – Дніпропетровськ: Національний гірничий університет, 2010. – 29 с.   

Організація руху видів транспорту. Методичні рекомендації до виконання розрахунково-графічного завдання для студентів денної форми навчання напряму підготовки 0701 Транспортні технології / О.В. Новицький, І.Ю. Клименко. – Д.: ДВНЗ «Національний гірничий університет», 2012. – 25 с.

Організація дорожнього руху. Методичні рекомендації до виконання лабораторних робіт для студентів денної та заочної форм навчання напряму підготовки 0701 Транспортні технології / І.О. Таран, Я.В. Грищенко. – Д: Державний ВНЗ «НГУ», 2012. – 25 с.

Організація дорожнього руху. Методичні рекомендації до виконання практичних занять для студентів денної та заочної форм навчання напряму підготовки 0701 Транспортні технології/ І.О. Таран, Я.В. Грищенко. – Д: Державний ВНЗ «НГУ», 2012. – 53 с. 

Планування діяльності транспортного комплексу. Методичні рекомендації до виконання практичних занять для студентів денної форми навчання напряму підготовки 0701 Транспортні технології / Скрипниченко Ю.І., Горошко Н.О. – Д.: Державний ВНЗ «НГУ», 2012. – 53 с.

Міські пасажирські перевезення. Методичні рекомендації до виконання практичних занять для студентів денної форми навчання напряму підготовки 0701 Транспортні технології / Таран І.О., Литвин В.В. – Д.: Державний ВНЗ «НГУ», 2010.

Міські пасажирські перевезення. Частина 2. Методичні рекомендації до виконання практичних занять для студентів денної форми навчання напряму підготовки 0701 Транспортні технології / Литвин В.В., Клименко І.Ю. – Д.: Державний ВНЗ «НГУ», 2014.

Основи теорії систем та управління. Методичні рекомендації до виконання практичних робіт для студентів денної форми навчання напряму підготовки 0701  Транспортні технології / І.О. Таран, А.В. Бубліков, І.Ю. Клименко. – Д.: ДВНЗ «Національний гірничий університет», 2012. – 52 с.

Пасажирські перевезення. Методичні рекомендації до практичних робіт для студентів денної форми навчання напряму підготовки 0701 Транспортні технології / І.О. Таран, В.В. Литвин, О.В. Новицький. – Д.: Національний гірничий університет, 2010. – 30 с.

Транспортне планування міст. Методичні рекомендації до виконання практичних робіт для студентів денної форми навчання напряму підготовки 0701 Транспортні технології/ В.В. Литвин, Я.В. Грищенко. – Д: Державний ВНЗ «НГУ», 2012. – 25 с<

Управління автомобільними перевезеннями. Методичні рекомендації до виконання індивідуальної роботи для студентів денної та заочної форми навчання напряму підготовки 0701 Транспортні технології/ І.О. Таран. – Д: Національний гірничий університет, 2010. – 27 с.

Організація навантажувально-розвантажувальних робіт. Методичні рекомендації до виконання розрахунково-графічної роботи для студентів  напряму підготовки 0701 Транспортні технології/ В.В. Литвин. – Д: Національний гірничий університет. 

Проектний аналіз. Методичнірекомендації до практичних робіт для студентів заочної форми навчання напрямупідготовки 7.1004 / І.О. Таран, В.Є. Олішевська. – Дніпропетровськ: Національнийгірничий університет, 2010. – 35 с.

Управління ланцюгом постачань. Методичні рекомендації до виконання розрахунково-графічної роботи для студентів  напряму підготовки Транспортні технології 

Спеціалізований рухомий склад. Методичні рекомендації до виконання практичних робіт для студентів  напряму підготовки Транспортні технології

Економіка транспорту (автомобільного). Методичні рекомендації до виконання розрахунково-графічної роботи для студентів денної форми навчання напряму підготовки 0701 Транспортні технології / Мельнікова Ю.І. – Д.: Державний ВНЗ «НГУ», 2014. – 20 с.

Дослідження логістичних систем міст. Частина №1. Методичні рекомендації до виконання практичних робіт студентами денної форми навчання  спеціальності 275 «Транспортні технології» / В.В. Литвин, І.Ю. Клименко; М-во освіти та науки України; Нац. гірн. ун-т. – Д.: НГУ, 2018. – 42 с.. – 20 с.

Дослідження логістичних систем міст. Частина №2. Методичні рекомендації до виконання практичних робіт студентами денної форми навчання  спеціальності 275 «Транспортні технології» / В.В. Литвин, І.Ю. Клименко; М-во освіти та науки України; Нац. гірн. ун-т. – Д.: НГУ, 2018. – 42 с.. – 20 с.

Митно-тарифне регулювання. Методичні рекомендації до самостійної роботи для студентів напряму підготовки 275 Транспортні технології. / О.В. Новицький; М-во освіти і науки України, Нац. гірн. ун-т. – Д.: ДВНЗ «НГУ», 2017. – 20 с."

Комерційна робота на автомобільному транспорті. Методичні рекомендації до виконання практичних завдань та самостійної роботи для студентів денної та заочної форм навчання спеціальності 275 Транспортні технології (на автомобільному транспорті) / Я.В. Літвінова, Ю.І. Мельнікова ; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т «Дніпровська політехніка». – Дніпро : НТУ«ДП», 2020. – 50 с.
Сервіси

Розклад

Соціальні мережі

Facebook
YouTube

Інформаційне партнерство

Прес-центр
Закон про вищу освіту
© 2006-2024 Інформація про сайт