Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу
Перелік освітніх компонентів 

ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНІ ПРОГРАМИ ВИЩОЇ ОСВІТИ
за спеціальністю 275 Транспортні технології


РОБОЧІ ПРОГРАМИ НАВЧАЛЬНИХ ДИСЦИПЛІН
ЗА ПЕРШИМ (БАКАЛАВРСЬКИМ) РІВНЕМ
Автоматизовані системи управління на транспорті 
повний термін навчання 2016 р.в.
скорочений термін навчання 2017 р.в.
Аналіз господарської діяльності логістичних операторів 
Взаємодія видів транспорту 
Експлуатаційні властивості транспортних засобів    
Загальний курс транспорту 
повний термін навчання 2019 р.в.
скорочений термін навчання 2019 р.в.
Комерційна робота на автомобільному транспорті 
Міжнародні перевезення   
Міжнародні транспортні коридори 
Організація дорожнього руху 
повний термін навчання 2016 р.в.
скорочений термін навчання 2017 р.в.
Організація навантажувально-розвантажувальних робіт    
Основи маркетингу 
Пасажирські перевезення    
Планування діяльності транспортного комплексу 
Стратегічне управління в логістиці 
Транспортні засоби    
Управління автомобільними перевезеннями   

© 2006-2023 Інформація про сайт