Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу
Перелік освітніх компонентів 

ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНІ ПРОГРАМИ ВИЩОЇ ОСВІТИ
за спеціальністю 275 Транспортні технології


РОБОЧІ ПРОГРАМИ НАВЧАЛЬНИХ ДИСЦИПЛІН
ЗА ПЕРШИМ (БАКАЛАВРСЬКИМ) РІВНЕМ
Автоматизовані системи управління на транспорті 
повний термін навчання 2016 р.в.
скорочений термін навчання 2017 р.в.
Аналіз господарської діяльності логістичних операторів 
Взаємодія видів транспорту 
повний термін навчання 2016 р.в.
скорочений термін навчання 2017 р.в.
Експлуатаційні властивості транспортних засобів    
Загальний курс транспорту 
повний термін навчання 2019 р.в.
скорочений термін навчання 2019 р.в.
Комерційна робота на автомобільному транспорті 
повний термін навчання 2017 р.в.
Митно-тарифне регулювання    
Міжнародні перевезення   
Міжнародні транспортні коридори 
повний термін навчання 2016 р.в.
скорочений термін навчання 2017 р.в.
Організація навантажувально-розвантажувальних робіт    
Основи маркетингу 
повний термін навчання 2017 р.в. та скорочений термін навчання 2018 р.в.
Основи теорії транспортних процесів і систем    
Пасажирські перевезення    
Планування діяльності транспортного комплексу 
Стратегічне управління в логістиці 
повний термін навчання 2017 р.в.
Транспортні засоби    
повний термін навчання 2019 р.в. 
Управління автомобільними перевезеннями   


© 2006-2021 Інформація про сайт