Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу
!!.jpg

Галузь знань - 27. Транспорт

Спеціальність (напрям підготовки) - 275. Транспортні технології                  Таран.jpg
Завідувач кафедри - Таран Ігор Олександрович, доктор технічних наук, професор.                        ОБ’ЄКТ ДІЯЛЬНОСТІ   організація та управління транспортними процесами та логістика транспортних систем

ВИД ЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ   організація перевезень вантажів та пасажирів, управління транспортними підрозділами

КВАЛІФІКАЦІЯ  професіонал в галузі транспортних технологій

ПОСАДИ ФАХІВЦІВ:  менеджер з організації та управління на транспортних підприємствах, логіст, диспетчер служби перевезень, фрахтівник, стивідор, експерт в органах ліцензування та сертифікації транспортних послуг, фахівець-аналітик маркетингової та інформаційної служб забезпеченння транспортно-технологічних процесів та послуг, службовець транспортного відділу митної служби, а також служб спеціального призначення органів МВС.

ПРОФЕСІЙНІ ФУНКЦІЇ: транспортне планування міст, проведення маркетингових досліджень на ринку транспортних послуг, планування та розробка оптимальних маршрутів вантажних і пасажирських перевезень, принципів експлуатаційного забезпечення і організації процесу транспортування в умовах міжнародних перевезень, розробка і впровадження прогресивних процесів переробки вантажів на крупних складських комплексах і терміналах, вирішення завдань оперативного керування транспортними процесами, розробка сучасних форм і методів управління роботою підрозділів автомобільного транспорту, розробка заходів з економії ресурсів та охорони навколишнього середовища від шкідливого впливу транспорту, проектування шляхів сполучень; контроль за виконанням перевезень.


Контакти:

49005, Україна, Дніпро, пр. Д.Яворницького, 19, корпус 5, каб. 43

Тел.: +38(097) 667-32-51

E-mail: taran7077@gmail.com
Сервіси

Розклад

Соціальні мережі

Facebook
YouTube

Інформаційне партнерство

Прес-центр
Закон про вищу освіту
© 2006-2024 Інформація про сайт