Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу

АНКЕТУВАННЯ ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ
РЕЗУЛЬТАТИ АНКЕТУВАННЯ ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ


  • Результати загальноуніверситетського опитування
  • Результати анкетування здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня щодо якості освітньої діяльності при опануванні навчальної дисципліни
  • Результати анкетування здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня щодо якості освітньої діяльності при опануванні навчальної дисципліни
  • Результати анкетування здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня щодо задоволеності методів викладання
  • Результати анкетування здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня щодо задоволеності методів викладання
  • Результати опитування рівня задоволеності студентів спеціальності 275 Транспортні технології (на автомобільному транспорті) щодо залучення роботодавців до освітнього процесу
  • Результати анкетування здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня щодо рівня задоволеності підтримкою в НТУ «ДП»
  • Результати анкетування здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня щодо рівня задоволеності підтримкою в НТУ «ДП»

Сервіси

Розклад

Соціальні мережі

Facebook
YouTube

Інформаційне партнерство

Прес-центр
Закон про вищу освіту
© 2006-2024 Інформація про сайт