Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу

На кафедрі проводяться наукові дослідження за профілем підготовки фахівців. Їх фінансування відбувається з державного бюджету.

Науково-дослідна діяльність кафедри здійснюється за такими напрямками:

- дослідження транспортних систем великих міст;

- дослідження і розробка заходів щодо удосконалення безпеки руху транспортних засобів;

- екологічні проблеми функціонування автомобільного транспорту і дорожнього господарства;

- удосконалення теорії, методів розрахунку і конструкцій засобів шахтного рейкового та автомобільного промислового автотранспорту.

У 2010 році на кафедрі управління на транспорті завершено виконання науково-дослідної роботи М-365 «Наукові основи функціонування логістичних систем громадського пасажирського транспорту» з обсягом фінансування 20 тис. грн. (за рахунок державного бюджету).


© 2006-2022 Інформація про сайт