Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу

На кафедрі проводяться наукові дослідження за профілем підготовки фахівців. Їх фінансування відбувається з державного бюджету.

Науково-дослідна діяльність кафедри здійснюється за такими напрямками:

- дослідження транспортних систем великих міст;

- дослідження і розробка заходів щодо удосконалення безпеки руху транспортних засобів;

- екологічні проблеми функціонування автомобільного транспорту і дорожнього господарства;

- удосконалення теорії, методів розрахунку і конструкцій засобів шахтного рейкового та автомобільного промислового автотранспорту.


© 2006-2023 Інформація про сайт