Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу

 На кафедрі управління на транспорті навчається талановита молодь, яка завдяки своєму бажанню та наполегливості бере активну участь у громадському житті університету, міста, області та країни. Завдяки своїй постійній праці студенти отримують почесні винагороди.

Для становлення нової якості освіти важливим є питання інтеграції освіти та науки шляхом залучення студентської молоді до науково-дослідної діяльності. Щорічно студенти приймають активну участь у таких конференціях:

- Науково-технічна конференція студентів, аспірантів і молодих вчених НГУ «Наукова весна»;

- Науково-практична конференції студентів, аспірантів та молодих вчених «Наукова весна», «Наука та Іновації», «Тиждень студентської науки»;

- Всеукраїнська наукова конференція молодих вчених та студентів «Новітні підходи до планування транспортних систем міст».

Систематично студенти кафедри факультету беруть участь у Всеукраїнських та міжнародних конкурсах, де посідають призові місця. Так у 2017 р ст. гр. 275с-16-1 на IV Краківській науковій конференції студентів з транспорту «COCONAT» посіла друге місце і отримала «Срібний кокос», у 2019 р. ст. гр. 275м-18-1 Сердюк К. С. посіла третє місце у Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт з галузей знань і спеціальностей «Автомобільний транспорт».

Сервіси

Розклад

Соціальні мережі

Facebook
YouTube

Інформаційне партнерство

Прес-центр
Закон про вищу освіту
© 2006-2024 Інформація про сайт