Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу
Дисципліни за вибором 


ЗА ПЕРШИМ (БАКАЛАВРСЬКИМ) РІВНЕМ

Митно-тарифне регулювання    

Транспортні системи промислових підприємств 


ЗА ДРУГИМ (МАГІСТЕРСЬКИМ) РІВНЕМ

Автострахування

Транспортне проектування та моделювання 
Методологія прийняття управлінських рішень
Дослідження ринку транспортних послуг

© 2006-2021 Інформація про сайт