Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу

Дисципліни за вибором 2023-2024 н.р.


ЗА ПЕРШИМ (БАКАЛАВРСЬКИМ) РІВНЕМ


Автомобільні шляхи    
робоча програма
сілабус

Митно-тарифне регулювання    
робоча програма
сілабус

Транспортні системи промислових підприємств 
робоча програма
сілабус

Менеджмент на автотранспорті    
робоча програма
сілабус

ЗА ДРУГИМ (МАГІСТЕРСЬКИМ) РІВНЕМ


Автострахування
робоча програма
сілабус

Дослідження ринку транспортних послуг
робоча програма
сілабус

Експлуатація промислового транспорту
робоча програма
сілабус

Ефективність транспортних процесів
робоча програма
сілабус

Інтермодальні транспортні системи
робоча програма
сілабус

Методи наукових досліджень
робоча програма
сілабус

Методологія прийняття управлінських рішень
робоча програма
сілабус

Міжнародна транспортна логістика
робоча програма
сілабус

Транспортне проектування та моделювання
робоча програма
сілабус

Транспортне планування міста 
робоча програма
сілабус

Дисципліни за вибором 2022-2023 н.р.ЗА ПЕРШИМ (БАКАЛАВРСЬКИМ) РІВНЕМ

Основи економіки транспорту    
робоча програма
сілабус

Митно-тарифне регулювання    

Транспортні системи промислових підприємств 

Міжнародні транспортні коридори    

Економічні аспекти логістики

Моделювання технологічних процесів логістичного обслуговування

Основи теорії систем та управління
Методи та алгоритми прийняття рішень

Сучасні логістичні концепції

Стратегічне управління в логістиці

Аналіз господарської діяльності логістичних операторів

Претензійно-позовна робота

Автоматизовані системи управління на транспорті


ЗА ДРУГИМ (МАГІСТЕРСЬКИМ) РІВНЕМ

Автострахування

Безпека руху та автотранспортна експертиза
робоча програма
сілабус
кадрове забезпечення

Транспортне проектування та моделювання
робоча програма
сілабус
кадрове забезпечення

Транспортне планування міста Дисципліни за вибором 2021-2022 н.р.ЗА ПЕРШИМ (БАКАЛАВРСЬКИМ) РІВНЕМ

Митно-тарифне регулювання    

Транспортні системи промислових підприємств 


ЗА ДРУГИМ (МАГІСТЕРСЬКИМ) РІВНЕМ

Автострахування

Транспортне проектування та моделювання 
Безпека руху та автотранспортна експертиза
Дослідження ринку транспортних послуг

Дисципліни за вибором 2020-2021 н.р.


ЗА ПЕРШИМ (БАКАЛАВРСЬКИМ) РІВНЕМ


Митно-тарифне регулювання    

Транспортні системи промислових підприємств ЗА ДРУГИМ (МАГІСТЕРСЬКИМ) РІВНЕМ

Автострахування

Транспортне проектування та моделювання 
Методологія прийняття управлінських рішень
Дослідження ринку транспортних послуг

Сервіси

Розклад

Соціальні мережі

Facebook
YouTube

Інформаційне партнерство

Прес-центр
Закон про вищу освіту
© 2006-2024 Інформація про сайт