Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу
Дисципліни за вибором 2022-2023 н.р.


ЗА ПЕРШИМ (БАКАЛАВРСЬКИМ) РІВНЕМ

Основи економіки транспорту    
робоча програма
сілабус

Митно-тарифне регулювання    

Транспортні системи промислових підприємств 

Міжнародні транспортні коридори    

Економічні аспекти логістики

Моделювання технологічних процесів логістичного обслуговування

Основи теорії систем та управління
Методи та алгоритми прийняття рішень

Сучасні логістичні концепції

Стратегічне управління в логістиці

Аналіз господарської діяльності логістичних операторів

Претензійно-позовна робота

Автоматизовані системи управління на транспорті


ЗА ДРУГИМ (МАГІСТЕРСЬКИМ) РІВНЕМ

Автострахування

Безпека руху та автотранспортна експертизаДисципліни за вибором 2021-2022 н.р.


ЗА ПЕРШИМ (БАКАЛАВРСЬКИМ) РІВНЕМ

Митно-тарифне регулювання    

Транспортні системи промислових підприємств 


ЗА ДРУГИМ (МАГІСТЕРСЬКИМ) РІВНЕМ

Автострахування

Транспортне проектування та моделювання 
Безпека руху та автотранспортна експертиза
Дослідження ринку транспортних послуг
Дисципліни за вибором 2020-2021 н.р.


ЗА ПЕРШИМ (БАКАЛАВРСЬКИМ) РІВНЕМ

Митно-тарифне регулювання    

Транспортні системи промислових підприємств 


ЗА ДРУГИМ (МАГІСТЕРСЬКИМ) РІВНЕМ

Автострахування

Транспортне проектування та моделювання 
Методологія прийняття управлінських рішень
Дослідження ринку транспортних послуг

© 2006-2023 Інформація про сайт